Metúdovy vojenské lapályje: Z valašských putýk 2 – Radomír Dolanský